Preview Mode Links will not work in preview mode

Akutläkarpodden


Nov 4, 2020

Hur kan vi använda evidens för att få igenom ett bättre omhändertagande av akuta patienter, som ju de facto är akutens ansvar? Jens berättar hur de i Linköping rebelliskt ändrade en rutin ang behandling av uretärstenar och Daniel tar upp huruvida kapillär återfyllnad är en bra eller dålig metod för att bedöma cirkulationen hos en patient.

Medverkar: Arin Malkomian och Daniel Wilhelms, båda akutläkare och Jens Wretborn, ST-läkare i akutsjukvård.