Preview Mode Links will not work in preview mode

Akutläkarpodden

Nov 18, 2021

Vi bjöd in Björn till podden för att prata om patientsäkerhetsrisken med överbelastade akutmottagningar OCH möjliga åtgärder som beslutsfattare kan använda sig av. Men vad med akutläkares ansvar? Hur kan vi engagera oss för att undvika dödsfall och patientskador? Hur adaptiva är akutmottagningar och hur...


Nov 4, 2021

Varför är vi rädda för att misslyckas? Vad lär vi oss av det? Vi diskuterar gamla och nya händelser där vi känt oss som totala failures och hur man ändå måste förlåta sig själv och hoppa upp på hästen. Så här kommer avsnittet om hur vi misslyckades med det planerade PERFEKTA avsnittet som...