Preview Mode Links will not work in preview mode

Akutläkarpodden

May 16, 2024

Ingen akutmottagning klarar sig utan röntgenavdelningen och utan akutens många <<CT bukaorta STAT>> skulle röntgen säkert avlida av tristess?!

Så vi teamade ihop oss med Röntgenpoddens Per och Jörgen. Resultatet blev ett avsnitt om samarbetet mellan röntgen och akuten - vad funkar bra och vad kan bli bättre?...


May 2, 2024

Vi diskuterar Traumatiska hjärtstopp med Erik Westin, kirurg och sektionschef för akut buk och trauma på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Trauma-HLR-algoritmen uppfattas nog som en doldis till sin mer kända kusin A-HLR-algoritmen. Detta vill vi såklart ändra på och lyfter bakgrund, den lilla evidensen som...


Apr 4, 2024

Den Psykiatriska Ambulansenheten i Stockholm är en resurs som rullat i snart 10 års tid. Anton Mossberg Batalha var en av dem som var med och startade upp PAM-enheten och är därför med i podden för att berätta om den, hur de jobbar, vad man som prehosp personal kan tänka på vid psykiatriska larm och hur viktigt...


Mar 21, 2024

Poddvännerna Hani, Arin och Hilda problematiserar akutläkarsatsningar och varför vi tror några sjukhus inte har lyckats trots flera försök. Vilka är några av de största svårigheterna med att bygga upp en bärande verksamhet driven av akutläkare? Hani funderar över sin roll när produktion på golvet ställs...


Mar 7, 2024

Åke Östman, en gigant inom den prehospitala vården och gäst i detta avsnitt av Akutläkarpodden. Sju veckors utbildning var det som krävdes på 70-talet för att bli ambulansförare på den tiden då brandmännen ansvarade för transporterna av sjuka patienter. Med sin erfarenhet från snart 50 år inom den...