Preview Mode Links will not work in preview mode

Akutläkarpodden

Oct 5, 2023

Akutläkarpodden får besök av Alexandra Arrhén, sjuksköterska på akutmottagningen för våldtagna på SöS i Stockholm. Hit kommer de som vill få stöd och hjälp efter sexuella övergrepp. Alexandra förklarar hur det kan gå till när en patient söker sig dit och vad kliniken kan erbjuda i form av...