Preview Mode Links will not work in preview mode

Akutläkarpodden

Aug 25, 2022

Ay caramba! Podden är tillbaka, nu som tres amigos med nytillskottet Hani Rafiq 👏🏻👏🏻👏🏻 från Eskilstuna till Gottsunda, via lumpen på Karlsborgs kompani och Medicinutbildningen i Litauen sen ett stopp i Gävle och en misslyckad intervju på Huddinge så har Hani landat på SöS akuten där han är akutens...