Preview Mode Links will not work in preview mode

Akutläkarpodden

Jan 27, 2021

Magnus Isacson, ordförande SFAM, berättar i detta avsnitt av Akutläkarpodden vad primärvården behöver för att klara sitt uppdrag. Vi diskuterar om den norska modellen med fast läkare är too good to be true, enas över vår aversion mot privata nätläkarbolag, får veta vad som är charmen med allmänläkeriet...


Jan 13, 2021

Söker patienter fel till akuten? Ska Region Norrbotten verkligen uppmana patienter att inte söka? Vem definierar ”lätta besvär”? Triage - vad är det bra för och varför ska vi inte använda det som hänvisningsverktyg?

Vi försöker ta reda på allt detta genom att fånga professor Ulf Ekelund på tåget...