Preview Mode Links will not work in preview mode

Akutläkarpodden

Apr 21, 2021

"Det här handlar inte om bemanning, utan mycket mera om kompetens/.../ det faktum att det är en skillnad mellan bemanning och kompetens är något som behöver medvetandegöras och problematiseras"

Pia Malmquist - pionjär inom Svensk Akutsjukvård berättar i Akutläkarpodden om hur det var att starta en...


Apr 7, 2021

Make it happen!

Vill du skriva en bok? Göra en studie? Klara EBEEM? Gör det bara! menar Line Hård Af Segerstad, författare tillsammans med Susann Järhult till boken ”Akutsjukvård från Ö till Ä”.

Arin och Hilda berättar också om den gången när IVOs generaldirektör satte oss på plats. Varsågoda...