Preview Mode Links will not work in preview mode

Akutläkarpodden

Jan 18, 2024

För Andreas Claesson har vattensäkerhet och drunkningar varit ett starkt engagemang sedan uppväxten vid havet och tog det med sig vidare i yrket som ambulanssjuksköterska och sedan inom forskning som docent i akutsjukvård. Andreas har skrivit en bok om allt han vet om drunkning och gästade podden för att...


Jan 4, 2024

Nytt år innebär nytt avsnitt av Akutläkarpodden där Arin bjudit in Emma och Katrin för att diskutera avancerad akutsjukvård för äldre, vad kan vi som akutläkare bidra med för att ge äldre patienter en värdig vård vid akut sjukdom? Innebär det alltid att utesluta alla livshotande tillstånd, operera,...