Preview Mode Links will not work in preview mode

Akutläkarpodden

Jun 30, 2021

Sommarläsning med Akutläkarpodden!

Jens och Daniel tipsar om två artiklar som ni inte vill missa!

1) Är boten värre än soten när det kommer till att lägga thoraxdrän på Spontan-pneumothorax?

2) Kan vi akutläkare maximera vår inlärning genom att lyssna på podcasts när vi pendlar till jobbet?

Varning...


Jun 16, 2021

Thomas Leijon specialistsjuksköterska i akutsjukvård gästar podden och berättar om grundläggande förutsättningar för att bygga ett bra team på akuten, om sitt intresse kring verksamhetsutveckling och varför St Göran valde bort det hetaste triageverktyget på...


Jun 2, 2021

Vad driver Eric Dryver? Är det hans forskning kring checklistor? Att utbilda ST-läkare i akutsjukvård? Hans många parallella arbeten har synergiska effekter och har bland annat lett till utveckling av specialisttentamen, den europeiska Core Curriculum, kursen EMCC, flera ABC-artiklar i Läkartidningen med...