Preview Mode Links will not work in preview mode

Akutläkarpodden


Apr 4, 2024

Den Psykiatriska Ambulansenheten i Stockholm är en resurs som rullat i snart 10 års tid. Anton Mossberg Batalha var en av dem som var med och startade upp PAM-enheten och är därför med i podden för att berätta om den, hur de jobbar, vad man som prehosp personal kan tänka på vid psykiatriska larm och hur viktigt det är att bibehålla kompetens även om det finns en specialiserad psykiatrisk resurs. Vi diskuterar hur man måste försöka skapa en bärande kontakt med t ex en suicidal patient, det är inte lika tidskritiskt att lasta och köra som vid "vanliga larm”. Hur viktigt är mänsklig interaktion? Anton berättar om affektsmitta och vi undrar hur vi inte kan ha hört talas om BRÖSET?!!?