Preview Mode Links will not work in preview mode

Akutläkarpodden


Mar 9, 2023

”Vi måste ha samma mentala bild om vart vi ska och hur vi ska nå dit.” I Moderna Läkares första poddavsnitt träffar vi Hilda, Arin och Hani som tillsammans driver akutläkarpodden. Efter att ha spelat in avsnitt i snart två och ett halvt år som på olika sätt berör akutsjukvården och läkarlivet i stort, var det nu dags för tre vännerna att för första gången själva bli intervjuade till en podcast. Det blev ett hjärtligt samtal om varför Akutläkarpodden startades, hur det är att driva opinion och sprida akutläkarkunskap i poddformat samt hur de blev en röst att räkna med för akutsjukvårdens utveckling.