Preview Mode Links will not work in preview mode

Akutläkarpodden


Nov 11, 2020

Hur mycket av det vi gör inom sjukvården har vi evidens för?

I dagens avsnitt tar Hilda och Arin upp exempel på behandlingar som saknar vetenskapligt stöd men vi får också experthjälp av Ardavan som kan en hel del om det mesta!

Tack till våra lyssnare och följare för alla tips vi fått in på Instagram som vi diskuterar här!

Medverkar: Ardavan Khoshnood, Hilda Hahne och Arin Malkomian, samtliga specialister i Akutsjukvård