Preview Mode Links will not work in preview mode

Akutläkarpodden


Feb 23, 2023

Alla har vi beställt helt onödiga blodprover eller röntgen och utrett patienter orimligt mycket. Varför gör vi så? För att vi som läkare ska känna oss trygga med en bedömning? För att ha tillräckligt på benen för att lägga in? Kunna skicka hem? Vad händer om vi istället diskuterar vad vi inte borde göra? Resonerar med patienten? Hör oss filosofera med Tobias Carlson, tänkare, läkare, akutsjukvårdspionjär i VGR.