Preview Mode Links will not work in preview mode

Akutläkarpodden


Mar 23, 2023

Sofia Wallström, Generaldirektör för IVO, gästade Akutläkarpodden för ett samtal kring den nationella tillsynen av de svenska akutmottagningarna. IVO ”bedömer att patientsäkerheten inte kan garanteras” och har funnit allvarliga avvikelser som äventyrar patientsäkerheten, vilket lett till tillsynsbeslut mot flera sjukhus där lagar och föreskrifter inte följs. ”Minskningen av vårdplatser har gått för långt”. Men hjälper viten? Vi diskuterar bristen på en god arbetsmiljö, sjuksköterskeflykten, vad IVO anser om att arbeta ensam jour på akm före legitimation och vad som sker i den pågående juridiska processen mot regionerna.