Preview Mode Links will not work in preview mode

Akutläkarpodden


Jan 12, 2023

Vi måste öka utvecklingstakten!” Menar Frida Meyer, specialist i akutsjukvård och gäst i detta avsnitt av Akutläkarpodden. Frida blev akutläkare för att utmana sig själv och har sedan dess varit med och utvecklat akutsjukvården under lång tid, både lokalt i Linköping men också nationellt och ett av hennes käpphästar är att vi måste förstå och ta tillvara kompetensen hos akutläkare. Varför Frida tycker att alla ska vara nyfikna på det prehospitala är också ett självklart tema när Region Östergötlands prehospitala MLA gästar.

Deltar: Frida Meyer, Hilda och Arin