Preview Mode Links will not work in preview mode

Akutläkarpodden


Aug 31, 2023

Akutläkarpodden börjar höstens säsong med att snacka om myter och sjukvårdsorganisering som påverkar vår arbetsvardag. Arin har knappt gjort något annat i sommar än pratat om patientbashingskultur och Hani får nu underlag att briljera om detta på fikarasten. Hilda undrar varför det sker att patienter hänvisas till akuten för ett röntgensvar??! Vi drömmer om subakuta mottagningar och Hani har andra smarta förslag på förbättringar som kan underlätta en arbetsvardag på akuten. Du kan behöva dubbel kompetens inom IT-system och medicin men det behöver inte nödvändigtvis vara så om man är rimligt irriterad på onödiga moment och lite påhittig på det. Kom gärna med förslag som du tror kan underlätta på akuten!