Preview Mode Links will not work in preview mode

Akutläkarpodden


Dec 2, 2021

”Akutläkare är en sån bra idé - det går inte att bortse ifrån” menar akutsjukvårdens Rockstar Patrik Söderberg som vi fått podda med, inte bara en utan två gånger, för att få till detta avsnitt!

Vad är kärnan i akutsjukvård, utvecklas vi av motståndet? Vad ska vi fokusera på? Vad inspirerar inspiratören? Musikaliskt är det i vart fall Iggy Pop vilket man anar när man får lyssna på Korova Milkbar. Vilket pangavsnitt om vi får säga det själva!

Gäst: Patrik Söderberg, Chefläkare för den prehospitala vården i Region Stockholm

Foto: e.c.o photography