Preview Mode Links will not work in preview mode

Akutläkarpodden


May 19, 2021

”Poddens evolution och göra slut”

Vi börjar avsnittet med att se tillbaka på hur Akutläkarpodden utformats och de utmaningar vi haft. Parallellt med att vi drivit podden pågår ju livet och medan Arin skaffat sig ett tredje jobb inom akutsjukvårdskedjan har Hilda sagt upp sig från Kiruna. Vad händer härnäst?

Medverkar: Arin Malkomian och Hilda Hahne, akutläkare