Preview Mode Links will not work in preview mode

Akutläkarpodden


Jan 13, 2021

Söker patienter fel till akuten? Ska Region Norrbotten verkligen uppmana patienter att inte söka? Vem definierar ”lätta besvär”? Triage - vad är det bra för och varför ska vi inte använda det som hänvisningsverktyg?

Vi försöker ta reda på allt detta genom att fånga professor Ulf Ekelund på tåget när det står stilla på stationer mot huvudstaden i avsnitt 18 av Akutläkarpodden.

Medverkande: Hilda, Arin, Ardavan och Ulf, samtliga Akutläkare