Preview Mode Links will not work in preview mode

Akutläkarpodden


Dec 15, 2022

Avsnitt Akutliggaren

Vad gör att en akutliggare är funktionell? Hur mycket påverkar det arbetspasset att jobba i ett system som inte är byggt utifrån akutsjukvårdens förutsättningar? Hur stor skillnad gör det med ett journalsystem som integrerar den prehospitala vården och överför patienterna sömlöst till akutmottagningen? Detta pratar vi om med David Edberg och Daniel Gustavsson i ett avsnitt om just Akutliggare och vilka krav vi bör ställa på ett arbetsverktyg.

I samarbete med Aweria.